ประวัติบริษัทวีเว็บพลัส จำกัด

BACK

OUR HISTORY

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์หลักคือ ให้บริการ พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ หลักการ การทำงานของเราไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทางการตลาดและ การบริการด้วยใจแล้ว รายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผลกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยน ไปตาม ความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ โดยการ เฟ้นหาจุดเด่น ที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด แนวโน้มในอนาคต คัดสรร วิธีการที่ได้ผลจริง โดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้า วิธีการ และ บริการของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลจริงที่ดี และออกมาคุ้มค่ามากที่สุด

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่มีมากกว่า 10 ปี ความสามารถในการจัดการ ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับการทำงานที่มีระบบมาตรฐานและ คุณภาพ ทำให้วีเว็บพลัส ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรจากต่างประเทศ ในการผลิตผลงานการออกแบบ พัฒนาดูแลเว็บไซต์ และพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทของเรา พร้อมที่จะก้าวต่อไปสู่อีกก้าวหนึ่งของการบริการ

จากประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและคุณภาพ รวมถึงใจที่พร้อมให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทำให้เรามั่นใจว่า วีเว็บพลัส สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณในธุรกิจ ด้านดิจิตอล เพื่อการบริการที่ “ครบวงจร”

Wewebplus Co.,ltd.

Wewebplus is founded to provide services, develop and manage standard and quality products aiming to meet customers’ expectations and satisfactions. The company’s working principles are not only using efficient marketing management and sincere services, but also analyzing and planning customized marketing strategy to meet what customers’ needs in order to yield the most effective business outcome. We eager to find what differentiate our customers’ products from their competitors, study market trend and consumer’s behavior, then carefully select the strategy and develop the right products and services

Our teamwork with over 10 years’ experience together with our ability in solving problems, and our enthusiasm in endlessly improving ourselves, Wewebplus has gained trust from various types of customers; governmental, non-governmental and alliances from overseas. They all have put their faith in us in creating, managing and developing both their websites and businesses.

With all experiences, expertise and previous accomplishments, our company is more than ready to move on to the next business level. We are now providing services in Digital marketing and aiming to be a one stop service which can make you assured of the best products yet.