-

BACK

Sales Manager

(

เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท

อัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด 172 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ประกาศวันที่

21 ธันวาคม 2559

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

    - กำหนดยอดขายประจำปี และบริหารจัดการทีมงานให้ได้ยอดตามเป้า

    - กำหนดกลยุทธ์วางแผนการขาย  หาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    - บริหารจัดการรทีมขาย และดูแลการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

    - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ 

    - ดำเนินการ รับฟังความต้องการ วิเคราะห์ นำเสนอ ประชุมวางแผน จนถึงการปิดการขาย

    - ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตาม Scope งานที่วางไว้

    - พัฒนาการทำงานและระบบของทีม Sale ให้ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติ

  - อายุ 30 - 35 ปี

  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเกี่ยวกับด้าน IT หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

  - มีความรู้ด้าน Online Digital เป็นอย่างดี (Web Site / Mobile Application / Media Production / Online Marketing / Social Media)

  - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขายหรือด้านการคุมงาน อย่างน้อย 5 ปี

  - มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความคิดเป็นระบบและมีเป้าหมายในชีวิต ชอบความก้าวหน้า

  - ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นได้เป็นอย่างดี 

  - มีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

  - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  - ประกันสังคมพนักงาน

  - ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

  - Outing นอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง 

  - งบปาร์ตี้วันเกิดพนักงาน

  - ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้

  - เสื้อพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)

  - เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้

  - ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน)   *เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น

  - เงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)

  - หยุดพักผ่อน 6 วันทำงาน (ทำงานครบ 1 ปี)