กลุ่มบริษัทจีเอเบิล (G-ABLE)

BACK

G-ABLE กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

บริษัท จีเอเบิล เป็นผู้ให้บริการไอทีระดับมืออาชีพของประเทศไทย นำเสนอบริการให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเน้นหนักไปยังกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน พลังงาน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถสื่อความเป็นองค์กรณ์มากที่สุด ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนขอการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด