บริษัทเรเซอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

BACK

Racer Corporation บริษัท เรเซอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เรเซอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านแสงสว่างทั้งในและนอกอาคาร เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บริษัทชั้นนำ (OEM) และสินค้าภายใต้แบรด Racer โดยมีขั้นตอนการผลิตที่อย่างพิถีพิถันและมีประสิทธิภาพ จนทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมไทย (มอก.) 

งาน Design

ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถสื่อความเป็นตัวตนของบริษัทเรเซอร์ฯ มากที่สุด ด้วยการวางรูปแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจ และทำให้ผู้เข้าชมได้รู้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ทางทีมฯ ออกแบบการสื่อสารด้วยรูปภาพมากกว่าคำบรรยาย เพื่อเว็บดูเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ในส่วนสินค้าและบริการที่มีอยู่อย่างมากมาย ได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมสินค้าให้และบริการให้อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อเข้าชมและค้นหาข้อมูลสินค้า

งาน Application

ในส่วนการใช้งานของผู้ดูและระบบ ทางทีมฯ ได้จัดทำระบบให้ง่ายแก่การเพิ่มเติมและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูและระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด