ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิจิตร

BACK

Songvichit ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวิจิตร

เว็บไซต์ songvichit เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าประเภทชุดนักเรียนและนิสิต เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อชุดนักเรียนและนิสิตที่มีคุณภาพ
 

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นการนำเสนอเน้นไปที่ภาพตามโทนสีของตราบริษัทและพื้นขาว เพื่อให้ดูสบายตา สื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอเน้นไปที่การนำเสนอภาพสินค้าให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลของสินค้าแต่ล่ะประเภท

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด