บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จํากัด

BACK

K J C Interfood Company Limited บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จํากัด

บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตสาหร่ายและส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ มีทั้งในรูปแบบวัตถุดิบ, สาหร่ายพร้อมปรุง รวมไปถึงในรูปแบบขนม ในขั้นตอนการผลิตสาหร่ายได้รักษาคุณภาพของสาหร่ายให้มีความสดใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจสูงสุด โดยยึดสโลแกน "ลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวเรา เราจึงห่วงใยใส่ใจคุณภาพก่อนถึงมือคุณ" 

งาน Design

เนื่องจากบริษัท เค เจ ซี ฯ มีสินค้าที่หลากหลาย เช่น ขนม, สาหร่ายที่เป็นวัตถุดิบ, สาหร่ายพร้อมปรุง ซึ่งสินค้าแต่ละประเภท ทีมงานวีเว็บพลัสฯ ได้วางแนวทางสื่อสารให้กับผู้เข้าชมเว็บ ให้ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ เพื่อสื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในหัวข้อ Snack ทางทีมฯ เน้นให้เป็นแนวทางสีสรรค์ เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ส่วนในหัวข้อ Ready to Cook & Eat เน้นสื่อถึงคนทำอาหาร หรือแม่บ้าน เป็นต้น

งาน Application

ทางทีมงานได้วางระบบการแสดงผลของสินค้าที่หลากหลาย ให้สามารถดูได้ง่ายขึ้น ด้วยการแบ่งชั้นของสินค้าแต่ละประเภท โดยในระบบสินค้าของหัวข้อ Ready to Cook & Eat สามารถเพิ่มเมนูอาหารที่สามารถนำไปประกอบอาหาร และยังสามารถใส่วิธีการทำอาหารตามเมนูได้เอง เพียงเข้าระบบจัดการ ( Back Office ) และกรอกข้อมูลหัวข้อReady to Cook & Eat ซึ่งมีช่องให้แล้ว จากนั้นจัดเรียงให้สวยงาน เพียงแค่นี้ก็สามารถสื่อสารข้อความผ่านเว็บไซต์ 

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด