-

BACK

Nw computer NW Computer Co., Ltd.

 เว็บไซต์ nwcomputer คือเว็บไซต์บริการสินค้าด้านไอที เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งมั่นในการนำเสนอธุรกิจด้านสารสนเทศแบบครบวงจร ในรูปแบบ นำเสนออุปกรณ์และบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำเสนออุปกรณ์ บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ตรงประเด็น อีกทั้งพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และขยายงานด้านต่างๆ ให้รองรับความต้องการของลูกค้า 

  ตลอดระยะการดำเนินงานทางเราได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่เน้นไปที่ภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และธีมสีที่เน้นความทันสมัย มีการแยกหมวดหมู่ของสินค้าแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

  ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ทั้งด้าน Web Design  Web application  และ MobileApplication เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และมีนักพัฒนาระบบเฉพาะด้านรองรับทุกรูปแบบขององค์กร และให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้เรายังรับดูแล และปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอับดับการค้นหาที่ดีที่สุดอีกด้วย 

ขอขอบคุณ nwcomputer ที่ให้เราได้เป็นหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ
Client : nwcomputer
พัฒนาโดยบริษัท #wewebplus 
หากท่านใดสนใจใช้บริการเราติดต่อได้ช่องทาง
Tel.02-570-1266
line:wewebplus

contact@wewebplus.com

www.wewebplus.com