Chumphon Port ท่าเรือที่จังหวัดชุมพร

BACK

Chumphon Port กรมเจ้าท่า โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจฯ เพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร

โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร เป็นโครงการเพือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร โดยเน้นการให้ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ให้คนในท้องถิ่น

งาน Design 

การออกแบบเว็บไซต์เน้นสื่อสารไปยังประชาชน และคนในท้องถิ้นให้ทราบถึงโครงการสร้างท่าเรื่อที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานวีเว็บพลัสฯ จึงได้วางแนวทางการออกแบบโดยใช้รูปภาพที่สื่อถึงการขนส่งทางทะเล ,สินค้าของจังหวัดชุมพร ซึ่งในส่วนของตัวหนังสือได้ใช้เป็นสีขาวเพื่อให้ตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม ทำให้ข้อความมีความเด่นชัดและ ไม่ทำให้เว็บดูทึบเกินไป

งาน Application

ทางทีมงานฯ จัดทำระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยผู้ใช้ดูแลระบบสามารถเข้าไปเพิ่มข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างไม่จำกัด โดยในแต่ละข่าวฯ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มภาพอัลบั้ม ,เอกสารดาวโหลดและ วีดีโอ อันเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วน

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด