บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด

BACK

Infinite Real Estate บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีโครงการเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยมีแนวคิดต้องการให้สร้างสรรค์สังคมแห่งคุณภาพ และมอบความสุขมากกว่าการเป็นแค่ที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการรวมที่อยู่อาศัย แหล่งช็อบปิ้ง และแหล่งความบันเทิงเข้าด้วยกัน ภายใต้สโลแกน "ความสุข ไม่มีวันสิ้นสุด"

งาน Design

ทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางรูปแบบการออกแบบให้ดูหรู โดยใช้รูปแบบสีดำ เพื่อให้รูปภาพมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และได้ออกแบบในรูปแบบ Single Page เพื่อให้การเสนอข้อมูลที่สำคัญหมดในหน้าเดียว ในการทำงานของทีมงานฯ ได้ออกแบบให้ตรงกับรูปแบบของธุรกิจขององค์กรณ์มากที่สุด เพื่อให้การสื่อสารระหว่างองค์กรณ์กับผู้สนใจเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้น ในการทำงานกับทางทีมงานฯ จึงจะมีการอัพเดทงานตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้การทำงานออกมาได้ตรงใจกับ องค์กรณ์มากที่สุด

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด