Thaifast Electric Corporation Limited (T-Flax)

BACK

Thaifast Electric Corporation Limited (T-Flax) T-Flax

T-Flax เว็บไซต์นำเสนอสินค้าประเภทหลอดไฟ ทั้งยังเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายหลอดไฟ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา T-Flax ได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพร้อมทุกด้านให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการตลอดมา

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ เน้นการนำเสนอข้อมูลสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ งานออกแบบเน้นไปที่ภาพตามโทนสีของตราบริษัท เพื่อให้สื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นหลักและสื่อสารด้วยภาพต่างๆเพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด