Jobcruit Co., Ltd.

BACK

Jobcruit Co., Ltd. jobcruit

Jobcruit เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดย บริษัท จ๊อบครูท จำกัด และ บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ปัจจุบัน เราให้บริการในส่วนของการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติในบริษัทฯต่างๆทั้งพนักงานประจำและพนักงาน part time, Outsource, จัดหางานให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงงานที่ทำอยู่,การฝึกอบรม สัมมนา,การให้คำปรึกษา,การจัดตกแต่งร้านค้า,การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการจัดทำ payrollเป็นต้น อีกทั้งวัตถุประสงค์หลักของเราคือ การให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้า

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่เน้นไปที่ภาพของสัญลักษณ์องค์กร เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลการสมัครแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู โดยเฉพาะระบบสมัครงาน ทำให้สมาชิกสามารถสมัครงานผ่านระบบสมัครงานที่หน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด