บริษัท พอดีพานิช จำกัด

BACK

บริษัท พอดีพานิช จำกัด DomshopOnline

DomshopOnline เว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าที่ระลึกของ คุณอุดม แต้พาณิชย์ หรือ คุณโน้สนักพูดและนักแสดงชื่อดัง เพื่อให้ผู้ที่สนใจในตัวสินค้าที่คุณโน้สออกแบบ ได้จับจ่าย เลือกสินค้าได้ง่าย สะดวก เหมาะกับการใช้งานของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเป็นงานออกแบบ Single Page เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการใช้งานบน Mobile และ Tablet ใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ง่าย และสื่อถึงภาพลักษณ์ของในตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้แนวทางการออกแบบโดยรวมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ยังมีระบบสมาชิกเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ระบบตระกร้าสินค้าเพื่อให้สะดวกต่อการซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ และระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด