Thai Bridgestone Co., Ltd.

BACK

Thai Bridgestone Co., Ltd. TBSC

Bridgestone Recruitment Center เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับการสมัครงานของบริษัทในเครือทั้ง เพื่อรองรับกับตำแหน่งการจัดหางานในเครือของ Thai Bridgestone Co., Ltd. ประกอบไปด้วยบริษัท
   - Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
   - Bridgestone Metalpha (Thailand) Co., Ltd.
   - Bridgestone NCR (Thailand) Co., Ltd.
   - Bridgestone Natural Rubber (Thailand) Co., Ltd.
   - Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.
   - Tire Mold (Thailand) Co., Ltd.
   - Bridgestone Tecnifibre Co., Ltd.
   - Bridgestone Bandag Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 
   - Bridgestone/Firestone Training & Communication Center
   - Bridgestone Bandag Retread Center
   - Thai Bridgestone Proving Ground
   - TBSC Logistic Co., Ltd.
   - Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd.
   - Bridgestone A.C.T. (Thailand) Co., Ltd.

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่เน้นไปที่ภาพของสัญลักษณ์องค์กร โดยใช้สีของสัญลักษณ์เป็นหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลการสมัครงานแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู โดยเฉพาะระบบสมัครงาน ทำให้สมาชิกสามารถสมัครงานผ่านระบบสมัครงานที่หน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด