-

BACK

Dmcr Ma Department Of Marine And Coastal Resources

เว็บไซต์ DMCR MARINE CENTER เป็นเว็บไซต์แหล่งความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตร โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน  เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  ตลอดระยะการดำเนินงานทางเราได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่ดูทันสมัยและเน้นรูปแบบที่เป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงสภาพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลในแต่ล่ะท้องที่ และมีการแยกหมวดหมู่เมนูที่ชัดเจน เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

  ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ทั้งด้าน Web Design  Web application  และ MobileApplication เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และมีนักพัฒนาระบบเฉพาะด้านรองรับทุกรูปแบบขององค์กร และให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้เรายังรับดูแล และปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอับดับการค้นหาที่ดีที่สุดอีกด้วย 

ขอขอบคุณ บริษัท DMCR MARINE CENTER ที่ให้เราได้เป็นหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ

Client : DMCR MARINE CENTER
พัฒนาโดยบริษัท #wewebplus 
หากท่านใดสนใจใช้บริการเราติดต่อได้ช่องทาง
Tel.02-570-1266
line:wewebplus

contact@wewebplus.com

www.wewebplus.com