โรงพยาบาลรามาธิบดี

BACK

RAMA Hospital โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการระบบบริหารการรับสมัครงานของโรงพยาบาล รามาธิบดี เรามีความยินดีที่ได้พัฒนาระบบรับสมัครงาน ที่มีขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอนหลักที่มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด  โดย โรงพยาบาลสามารถตั้งตำแหน่งงานใหม่ได้ไม่จำกัด โดยระบบจะเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการภายในผ่านระบบ SAP และเราได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้ สมัครงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์และตรวจสอบผลการสอบของตนเองได้ 

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถสื่อความเป็นองค์กรณ์มากที่สุด ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบเว็บไซต์ให้ง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการให้
ข้อมูลทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลการสมัครงาน

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด