Haco Electric (Thailand) Co., Ltd

BACK

Haco Electric (Thailand) Co., Ltd HACO

HACO เว็บไซต์เพื่อแนะนำสินค้าทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสบการณ์และจัดจำหน่ายสินค้ามานานกว่า 35 ปี โดยร่วมกับทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านไฟฟ้า เริ่มทำตลาดในเมืองไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า HACO จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สินค้า HACO เริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น ทั้งในกลุ่มร้านค้าที่จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ กลุ่มช่างไฟฟ้า ผู้รับเหมา กลุ่มวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน และรวมถึงผู้ใช้งานทั่วไปด้วย

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่ดูทันสมัย สื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก และมีการแยกหมวดหมู่สินค้าที่ชัดเจน เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลสินค้า

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ล่ะเมนู รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด