KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.

BACK

KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD. kkfnets

KKFNETS เว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และ ประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์ สินค้า " เรือใบ " หรือ 'SHIP' โดยปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ก็คือ
- ความสม่ำเสมอของคุณภาพแหอวน
- ความทุ่มเทและความชำนาญของแรงงาน
- มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

   ปัจจุบันนี้ KKF ในฐานะผู้นำด้านการผลิตแหอวน ที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่น และ จิตวิญญาณของผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ KKF เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดโลกเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นการนำเสนอเน้นไปที่ภาพตามโทนสีของตราบริษัท เพื่อให้สื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางเทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลของสินค้าแต่ล่ะประเภท

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนูรวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด