Maxcap Limited

BACK

Maxcap Limited Maxcap

Maxcap เว็บไซต์เพื่อนำเสนอบริการและผลงานที่ผ่านมาของบริษัท Maxcap Limited เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสำหรับเพื่อที่ต้องการร่วมงานกับ Maxcap Limited ภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย การให้ข้อมูล การแนะนำบริษัท การจัดตั้งบริษัท รวมไปถึง Reference งานต่างๆ ที่ได้ทำให้กับลูกค้าคนสำคัญประสบความสำเร็จ

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ รูปแบบของเว็บไซต์เป็น Information เน้นการนำเสนอข้อมูลเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคที่สนใจให้ตัวบริษัท ได้ทราบว่า บริษัทให้บริการเกี่ยวกับอะไร งานออกแบบเน้นสื่อไปถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นหลักและสื่อสารด้วยภาพต่างๆเพื่อให้ดูสบายตา มีความโดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด