บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด

BACK

COMADVANCE TECHNOLOGY บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ด้วยระบบ VoIP (Voice over Internet Protocal)ในอัตราโทรเริ่มต้น
ที่ 0.45 บาทต่อนาที สัญญาณเสียงคุณภาพดี ใช้งานสะดวก ปลอดภัย สามารถโทรออกโดยตรงได้จากโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเว็บนี้ให้
บริการและดูแลภายใต้ บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารข้อมูลไร้สาย และสัญญาณเสียงผ่าน
อินเตอร์เน็ต จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ตามหลักมาตรฐานสากลโดยได้รับใบอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช.)

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ โดยเน้นที่การใช้งานเว็บไซต์ที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางทีมงานจึงได้ออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการสื่อสารด้วยภาพต่างๆเพื่อให้ดูสบายตา มีความโดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลของรายการสินค้าแต่ล่ะประเภท

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ระบบยังสามารถสร้างรายการสินค้า เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงการรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด