สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)

BACK

National Discovery Museum Institute สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

NDMI ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้ “สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้นตามประกาศ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เพื่อกำกับดูแลการจัดตั้ง “มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้อย่างรื่นรมย์ ที่เน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุนและร่วมมือเป็น เครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่น ทั่วประเทศเพื่อร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากขึ้นและเสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เหมาะสม แก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป โดยพันธกิจหลักคือ 
   1. ส่งเสริมประสานงาน การพัฒนาและอำนวยความ สะดวก ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสวง หาความรู้ และต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้
   2. สร้างพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
   3. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย พิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดตั้ง และมาตรฐาน การจัดการพิพิธภัณฑ์ของประเทศ
   4. เผยแพร่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ปรากฏในประวัติ- ศาสตร์ วิถีชีวิต ความเชื่อ คตินิยม ศิลปะ และความหลาก หลาย ของผู้คน และดินแดนจากทุกแหล่งอารยธรรม

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่เน้นไปที่ภาพของสัญลักษณ์องค์กร โดยใช้สีแดงของสัญลักษณ์คนกบแดง เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู โดยเฉพาะระบบสั่งซื้อสินค้า ทำให้สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด