AIMPACK (Thailand) CO.,LTD.

BACK

AIMPACK (Thailand) CO.,LTD. AIMPACK

AIMPACK เว็บไซต์แนะนำสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยเป็นผู้นำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Aerosol Valve, Aerosol Can, Aerosol Accessories, Spray through Cap, Pump, แก๊ส DME นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตขวดพลาสติกและถังสี โดยใช้เทคโนโลยี IML ซึ่งเป็นกรรมวิธีการติดฉลากในแม่พิมพ์ โดยบริษัทได้พัฒนาจนมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ภาพฉลากมีความคมชัดเป็นพิเศษ

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ง่าย และสื่อถึงภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้ในส่วนขอการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ยังมีระบบ E-Catalog เป็นระบบสมุดรายการสินค้า ที่ผู้ใช้งานสามารถ Download และระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด