BLOG

BLOG
BLOG
History Wewebplus

Wewebplus บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2010 โดยเริ่มต้นจากองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงาน 10 กว่าคน ด้วยการบริหารงานร่วมกันของคนทั้ง 4 คน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ การทำการตลาด และการออกแบบเพื่อธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาในระยะเวลาหลายปี จึงได้มีความคิดที่ริเริ่มจะก่อตั้งบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ทัดเทียมแข่งขันในตลาดโลกได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการและเพิ่มศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันด้วยระยะเวลากว่า 10 ปี 


Timeline การพัฒนาบริการของ วีเว็บพลัส 
2011 - 2012 เริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยความเชื่อที่จะเป็นบริษัทออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด
ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามและมีการพัฒนาเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

2013 พัฒนามาตราฐานระบบบริการ จัดการเว็บไซต์ พัฒนาเว็บ Base Application 
พัฒนาและต่อยอดศักยภาพของเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับการใช้งานมากขึ้น 
2015 พัฒนาระบบ Finger Scan register online และระบบ Gis 
2016 พัฒนา Mobile Application Android & Ios เปิดตัวบริการ Weweb Hosting 
2017 เปิดบริการ online Marketing และ บริการ Consulting 
2018 พัฒนาระบบ Touchscreen , พัฒนาระบบ Hologram
2019 พัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality , ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี Kiosk 

 

แนวคิดและเป้าหมายของผู้บริหารที่มีต่อ Wewebplus 

ต้า วัฒนพล คำนวณศิลป์

จุดเริ่มต้น Wewebplus / ทำไมถึงใช้ชื่อ wewebplus 
การเริ่มต้นของ wewebplus มาจากคำ 3 คำที่มารวมกันเป็น  we  web  plus 
We คือ การทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกัน 
Web คือ เส้นใยโครงข่าย ที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีดิจิตอลและชีวิต 
Plus คือ สิ่งที่ดีขึ้นด้วยประสิทธิภาพของทีมสู่ผลงาน

ลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง จากการรีแบรนด์ในครั้งนี้ 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้เห็นหลังจากการรีแบรนด์ในครั้งนี้ คือ บริการ ของ Wewebplus ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจะเป็นในส่วนของ Solution ทั้ง 3 solution ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสในธุรกิจของลูกค้า ซึ่ง Solution ที่คิดขึ้นมานี้ ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นสิ่งที่นำมาเป็นแกนกลางเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด และสามารถนำไปต่อยอดการบริการในอนาคต ในอีก 3 - 5 ปี ข้างหน้าได้ ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างครบวงจร ที่พร้อมด้วยศักยภาพและสอดคล้องกับธุรกิจในอนาคต เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ   

อะไรคือ จุดเด่นของ Wewebplus 
จุดเด่นของ wewebplus คือ การทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพราะทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนา Solution ของบริษัท  จึงทำให้กระบวนการทำงานในการสร้างโปรเจ็กให้กับลูกค้า จะสามารถทำได้อย่างมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ เราสามารถตีโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และทำงานเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 


รัก วิทยพงษ์ ทองพันธ์ 


 

wewebplus ตอบโจทย์กับความต้องการของธุรกิจในยุคนี้ อย่างไร 
จุดมุ่งหมายของวีเว็บพลัสที่ก่อตั้งขึ้นมา คือ คาดหวังที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมหรือประเทศของเรา ให้สามารถเติบโตและก้าวทันตามความต้องการของตลาดดิจิตอลในสังคมโลก สามารถตอบสนองธุรกิจของลูกค้าได้ดีที่สุด ด้วยการผลักดันธุรกิจต่างๆ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ( SME )  หรือ ธุรกิจที่กำลังพัฒนาและมองหา Solution ใหม่ๆ ในการเข้ามาช่วยตอบโจทย์กับธุรกิจ เราอาสาและยินดี หากลูกค้าไว้วางใจให้เราเข้าไปช่วยดูแลและร่วมสร้างโปรเจ็คไปด้วยกัน เราจะเป็นทีมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการคิด นำเสนอไอเดีย วิเคราะห์ข้อมูล และกลยุทธ์การตลาด  เพื่อหาแนวทางและกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและเกิดมูลค่าสูงที่สุดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ   

 

โจ้ ณัฐพล ขันธ์แก้ว 


 

แนวคิดและไอเดียที่ใช้เพื่อการออกแบบ Logo และ Website  ของวีเว็บพลัส มาจากอะไร 
จากการรวบรวมประสบการณ์ในการทำงานมาที่ผ่านมากว่า 10 ปี เราจึงอยากที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์บริษัท  ให้เกิดการสื่อสารในมุมมองใหม่ สลัดภาพ wewebplus ตอนสมัยแรกรุ่น ให้มีความทันสมัยและผู้คนสามารถจดจำ character ได้ ด้วยการเล่าเรื่องผ่าน โลโก้ ( Logo ) ตัวปัจจุบันด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะฉะนั้น การรีแบรนด์ในครั้งนี้ ความเป็นมาเกี่ยวกับโลโก้ จะเป็นตัวสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กร ทีมงาน และ Solution ต่าง ๆ  เพื่อให้พร้อมที่จะผลิตผลงานออกมาด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เป็นอันดับต้น ๆ ของตลาดเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส่วนในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ คอนเซ็ปต์งานออกแบบทั้งหมด จะมาจากการรีเสิร์จ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ติดตามเทรนด์ ของแต่ละปีเป็นปัจจุบัน และเทรนด์ของปีหน้า ด้วยการผสมผสานของรสนิยมที่ทันสมัย ความสวยงาน โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึง ฮวงจุ้ย ที่เรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์ มีดีไซน์ที่สวยงาม การจัดวางเลเอาท์ที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเว็บไซต์ปรียบเสมือนหน้าบ้าน เพราะหน้าบ้านที่สวย แขก ก็อยากเข้ามาหา แต่ถ้าบ้านรก และทรุดโทรม ก็คงไม่มีคนอยากเข้ามาทักทายเรา 

ต่อ อรรภสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 

การดูแลลูกค้าหลังการขาย สำคัญอย่างไร กับบริการของ wewebplus  
การดูแลลูกค้าหลังจากได้ร่วมโปรเจ็ค เป็นสิ่งที่ยังต้องรักษาให้เป็นมาตราฐานการดูแลลูกค้าของ wewebplus ให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกเหนือจากการ warranty แล้ว ยังมีบริการเสริมที่ เรียกว่า “wewebcare” ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Solution ที่จะมีทีมงานคอยดูแล และซัพพอร์ต ในการให้คำปรึกษาและตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบหรือเว็บไซต์ของลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว

 

ด้วยระยะเวลาที่ Wewebplus สะสมประสบการณ์มาจนถึงปัจจุบัน ในปีนี้ เป็นปีที่ 10 และเราพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร ปี 2021 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมีการรีแบรนด์เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 10 ปี พร้อมกับการนำ Solution ใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 3 Solution ที่ครอบคลุม ทั้งในด้าน Marketing , Creative , Development และ Innovation ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมาย

--------------------------------------

#Wewebplus #ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล #การตลาด #ออกแบบเว็บไซต์ 

-------------------------------------

 

 

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง