BLOG

BLOG
BLOG
สรุปเทรนด์ เทคโนโลยี ปี 2020

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล แห่ง  New Normal วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคม

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ต้องมีมาตราการป้องกัน และมีนโยบายที่ทำให้ผู้คนต้องทำงานอยู่บ่าน WFH  ด้วยสถานการณ์นี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายประเภท รวมไปถึงวงการแพทย์ การศีกษา และเครือข่ายด้านอุสหกรรมต่างก็ต้องการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี Digital Disruption ในวิถีชีวิตและสังคม new normal ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวไกลขึ้้นอย่างมาก รวมถึงนวัตกรรม หรือ ระบบ AI ที่ฉลาดและล้ำสมัย สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระในหน้าที่การงานส่งเสริมศักยภาพให้กับธุกิจที่มีความต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้น 

           โดยขณะนี้ เทคโนโลยีและนวตกรรมได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย ซึ่งเราได้รวบรวมเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในไทยและกำลังได้รับความสนใจ ปี 2020 มาไว้ให้แล้ว

VR AR และ  MR เทคโนโลยีโลกดิจิทัลความสมจริง

ทั้ง  3 เทคโนโลยี มีความหมายที่เหมือนกัน คือการสร้างโลกเสมือนจริง แต่มีมิติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งเป็นเลเวลความเหมือนจริง ดังนี้ 

     VR เป็นการสร้างโลกสมมุติขึ้นมา เป็นภาพดิจิทัลกราฟิก 360 องศา สามารถตอบโต้กับผู้ใชงานได้ ทั้งภาพ เสียงและกลิ่น โดยการกดปุ่ม หหรือ ใช้อุปกรณ์เสริม ซึ่งนิยมนำมาใช้กับวงการ เกมส์ หรือสื่อบันเทิงต่าง ๆ และตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด จึงทำให้เทคโนโลยี VR เป็นสิ่งที่หลายธุรกิจหรือองค์ต่าง ๆ นำมาปรับใช้กับการทำงานและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมสัมนาออนไลน์ และชมห้อง Sale Gallary แบบ virtual VR 

     AR คือการพัฒนาต่อยอดความเสมือนจริง จาก VR มีความซับซ้อนของมิติเพิ่มมากขึ้น โดยการจำลองสถานที่จริง แล้วนำภาพกราฟิกมาผสม ลอยทับอยู่ด้าน

บน เพิ่มความรู้สึกให้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เกมส์ โปเกม่อนโก 

    MR นับว่าเป็นโลกเสมือนจริงที่จำลองระหว่างสิ่งที่เป็นโลกจริงกับโลกเสมือน อยู่ด้วยกันแบบเนียนที่สุดตอนนี้ เป็นการนำเทคโนโลยี ของ VR และ AR มาพัฒนาอัพเกรดเป็น MR เทคโนโลยีผสานกับความเป็นจริง ที่เชื่อมโยงกับบางสิ่งจากโลกจริงกับโลกเสมือนให้อยู่ด้วยกัน 

ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์ในสังคม เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับ New normal ที่ชีวิตประจำวันกับเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กัน ขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำให้เกิดความไม่สมดุลในยุค Technology Disruption 

เทคโนโลยี MR Sale Gallery จาก แสนสิริ ร่วมกับ Microsoft และ AIS 

ขอบคุณภาพ ปะกอบจาก Droidsans : www.droidsans.com สามารถเข้าไปอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ตัวอย่างการจัดงานแบบ Virtual Even VR 

ขอบคุณภาพประกอบจาก Thailand Toy Expo : www.thailandtoyexpo.com สามารถเข้าไปชมงานของเล่นได้ที่เว็บไซต์

หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ AI

เทคโนโลยีหุุ่นยนต์ระบบ AI (Artificial Intelligence) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเองได้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งอุสาหกรรม การแพทย์ หรืองานบริการ ที่สามารถให้ข้อมูลและพูดคุยตอบโต้กับผู้คนได้ผ่านเสียง และแสดงสีหน้าผ่าน Interface ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หุ่นยนต์มีความฉลาดขึ้น  แต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ 100% และซึ่งไทยเรายังหยิบเอาเรื่องของหุ่นยนต์ AI มาเป็นตัวเลือกในการนำเข้ามาใช้ในธุรกิจนั้นยังมีน้อยอยู่ แต่ในอนาคตก็อาจจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการขาดแคลนด้านทรัพยากรแรงงาน เพราะด้วยสถานการณ์ Covid 19 เป็นตัวอย่างและเป็นตัวเร่งทำให้ผู้คนตื่นตัวไวกว่าที่คิด 

 

หุ่นยนต์อัจฉริยะ AI นำเข้าโดย บจก. ทีเอ โรบ็อต จำกัด 

ขอบคุณภาพประกอบจาก SME Thailand : www.smethailandclub.com สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

blockchain
เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง สกุลเงินดิจิตอล( Bitcoin ) ซึ่ง blockchain เปรียบเสมือน สมุดบัญชี ที่มีการจัดการเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เมื่อข้อมูลถูกบันทึกไว้ในบล็อกแล้วข้อมูลจะถูกลิงค์เชื่อมต่อไปยังทุกเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากในอินเทอร์เน็ต แบบ P2P network ไม่มีตัวกลางในการรับส่งข้อมูล เรียกว่าห่วงโซ่บล็อกข้อมูล ( Chain ) ยากต่อการที่คนอื่นจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลบนเครือข่ายได้ ปัจจุบันไทยเราก็พยายามนำเอา บล็อกเชน เข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ต้องการบริหารข้อมูล ใหม่มีความรวดเร็วขึ้นและมีความปลอดภัยสูง เช่น ธนาคาร กสิกร ใช้บล็อกเชน เพื่อเชื่อมโยงเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้า ลดเวลาการจัดการงานด้านเอกสาร จาก 24. เหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น เป็นการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการทำเอกสาร ล่าสุด SCG ก็หันมาใช้ บล็อกเชน เพื่อจัดการกับปัญหาที่คาราคาซังของงานด้านเอกสารที่ต้องสื่อสารกับลูกค้า ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรจำนวนมาก จึงได้ร่วมหารือกับ SCB และ Digital Ventures ระดมกำลังเพื่อหาแนวทางการใช้ เทคโนโลยี บล็อกเชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์กับรูปแบบของธุรกิจ

 

ฺBlockchain Concept ของ SCG

ขอบคุณภาพประกอบจาก SCG News : www.scgnewschannel.com

 การใช้ โดรน (Drone ) เพื่อช่วยเหลือและป้องกัน
Drone หรือ อากาศยานไร้คนขับ สมัยก่อนนำมาใช้เพื่อการทหาร แต่ปัจจุบันได้นำมาใช้ในวงการบันเทิง การท่องเที่ยว และการเกษตร  ซึ่งได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้งานให้เกิดประโยนช์กับสังคมมากขึ้น ด้วยความสามารถของโดรนที่มีความหลากหลาย ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้โดรนเพื่อตรวจจับความร้อนเพื่อค้นหาเชื้อ Covid 19 , ใช้โดรนออกตรวจจับผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว และนำมาใช้กับการทำการเกษตร ที่ไม่อาจใช้คนลงไปทำกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องอยู่ในช่วงเว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมและช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างทันสมัยมีความรวดเร็วและมีศักกยภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

การใช้โดรน บินพ่นปุ๋ย บนนาข้าวของเกษตรกร นวัตกรรมฝีมือคนไทย พลักดัน Smart farming 

ขอบคุณรูปภาพประกอบ จาก MG Online : www.mgronline.com สามารถอ่านข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 IOT อินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่ง ชีวิตดี้ดีแห่งอนาคต
Internet of Things  คือ การเชื่อมโยงทุกอย่างไว้บนอิเทอร์เน็ต เป็นอุปกรณที่มีชีวิตที่สามารถซิงค์กันเองได้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ต่างๆ จะรับส่งข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องรอคำสั่งการจากมนุษย์ ด้วย 4 องค์ประกอบของ IOT คือ Hardware data Solftware และ Connectivity ทำให้อุปกรณ์มีความฉลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิด ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้าน เมื่อไม่มีคนอยู่ หรือแม้กระทั้ง ตื่นมา มีกาแฟพร้อมชงแล้ว จะเข้าไปอาบน้ำ น้ำเปิดอัตโนมัติ จะออกจากบ้านมีการแจ้งเตือนเรื่องสภาพอากาศ โอกาสที่ฝนจะตก มีเสียง AI เตือนว่าอย่าลืมพกร่มไปด้วย หรือหมดห่วงเรื่องลืมกุนแจบ้าน เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดบนมือถือ แบบเรียลไทม์ การทำบ้านให้เป็นระบบ Smart Home  เพราะ คำว่า IOT เป็นเหมือนความสบายรูปแบบโลกอนาคตที่เทคโนโลยี เข้ามาดูแลเราแทบจะทุกอย่างในชีวิตแล้ว

 Internet of Things  (IOT)

ขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (OPS) : www.ops.go.th สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 

คีย์ออส ตู้เอกประสงค์ 

Kiosk เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีความไฮเทค เป็นตู้บริการอัตโนมัติที่ผู้ออกแบบสามารถติดตั้งระบบได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจสังเกตเห็น คือ ตู้ประชาสัมพันธ์ ตู้กดบัตรคิว / จองคิว ซึ่งถูกตั้งไว้ได้ตามงานอีเวนท์ หรือหน้าร้านอานอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและลดภาระหน้าที่ของพนักงานที่อาจจะเป็นขั้นตอนจุกจิกและใช้เวลานาน  

ตู้คีย์ออส  Kiosk 

รูปภาพจาก วีเว็บพลัส  www.wewebplus.com สมารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 

5G เคลือข่ายความเร็วสูง
ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ กับความพร้อมของเครือข่าย 5G การรับส่งข้อมูลอย่างมหาศาล รองรับการดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว แต่มีความดีเลย์ต่ำ (latency) ประมาน 3-5 ms เท่านั้น จากเดิม 4G ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 30-50ms ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการส่งสัญญานเพื่อควบคุมระยะไกล ในวงการแพทย์ที่จะช่วยให้เข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านเครือข่ายได้แบบรวดเร็วและแม่นยำขึ้น สำหรับ 5G เป็นเคลือข่ายที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะมีความอัจฉริยะมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้แบบชาญฉลาดและมีการคิดวิเคราะห์เองได้ อย่าง IOT  ( Internet of Things ) ที่เครือข่ายจะเป็นตัวรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่จะส่งผลให้ธุรกิจอุสาหกรรมมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความสามารถสอดคล้องกับการใช้เคลือข่ายความเร็วสูง 

ยานยนต์ขับเคลื่อนอัติโนมัติ

เทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติพัฒนามาจากความต้องการด้านความปลอดภัยในการขับขี่

ผลงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเอไอเอสทำการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับคันแรกของไทย ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G Live Network 

ขอบคุณรูปภาพประกอบจากกรุงเทพธุรกิจ www.bangkokbiznews.com สมารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 

 

-------------------------------------------------

SALISA 

Content Creator 

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง