CAREER

CAREER
career
Creative Design (WebSite)

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด 172 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ประกาศวันที่ : 27 ม.ค. 2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ แก่ลูกค้าและบริษัทฯ 
 • วางแผนบริหารจัดการทีมออกแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าใจ ux flow การทำงานของเว็บไซต์ 
 • วางรูปแบบ Layout / Wireframe ของเว็บไซต์
 • คิดและนำเสนอ concept งานออกแบบเว็บไซต์
 • ออกแบบ user interface ของ application ต่างๆ
 • ออกแบบเว็บไซต์หน้าแรกและ งานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมประชุมและสรุปการแก้ไขงานออกแบบ

คุณสมบัติ

 • อายุ 24 - 35 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในงานด้านเว็บไซต์
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถโปรแกรม Adobe Creative Suite (Adobe Photoshop ,Adobe XD ,etc.)
 • มีความสามารถด้าน Responsive Design
 • สามารถแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงานได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ***นำผลงานมานำเสนอในวันสัมภาษณ์***
 • เงินเดือน : ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 •   ประกันสังคมพนักงาน
 •   ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 •   งบปาร์ตี้วันเกิดพนักงาน
 •   ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 •   เสื้อพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 •   เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้
 •   ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน) *เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น
 •   เงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 •   วันพักร้อน 6 วัน (ทำงานครบ 1 ปี) 

เวลาการทำงาน 

 •   ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. 
 •   วันหยุดตามปฎิทินของบริษัท 
สวัสดิการ
 • ประกันสังคมพนักงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (งานเลี้ยงสังสรรค์/กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ)
 • งบสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
 • ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 • กิจกรรม Training และ Workshop ตลอดทั้งปี
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้ (ค่าเดินทาง + เบี้ยเลี้ยง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 • สิทธิพิจารณาเงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 • สิทธิพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • พักร้อน 6-12 วัน/ปี (เมื่อผ่านทดลองงาน,สะสมได้)
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี