BDN Redesign
เว็บไซต์ สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดตามมาตรฐานสากล เพื่อทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข โดยสไตล์การออกแบบเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะใช้สีขาวและเขียว ที่เป็นสีของสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพิ่มสีฟ้าและน้ำเงินเป็นพื้นหลัง ทำให้ดูสะอาดตา เรียบง่าย ทำให้เว็บไซต์มีความน่าดึงดูด เห็นข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น เป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ สไตล์การออกแบบเว็บไซต์จึงจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 จะเน้นไปทางข้อมูลภาพประชาสัมพันธ์ที่เปิดมาก็สามารถเห็นได้ทันที นิยมใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ และถัดมาด้านล่างจะเป็นแถบเมนูภายในเว็บไซต์ ซึ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ส่วนที่ 2 จะเป็นหัวข้อคำถามที่พบบ่อย พื้นหลังเน้นไปทางสีขาวและเพิ่มสีฟ้าอ่อนพร้อมลวดลายคลื่นเล็กน้อยให้ดูสวยงามสบายตา ถัดลงมาจะเป็นเมนูงานบริการ เมนูสาระความรู้ และเมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 3 จะเป็นเมนูหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลิงค์ที่น่าสนใจ โดยรวมออกแบบจัดเรียงให้สะดวกต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก อีกทั้งเว็บไซต์ยังมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลอีกด้วย
BDN Redesign
BDN Redesign
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
BDN
Bureau of Drug and Narcotic