Brother Laos
Brother Laos เพจที่จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมทสินค้าของ Brother ในประเทศลาว ซึ่งได้ให้ทาง วีเว็บพลัส เป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มสร้างเพจขึ้นมาพร้อมจัดทำคอนเทนท์ และเป็นแอดมินคอยบริการลูกค้าที่เข้ามาสอบในเพจ พร้อมทั้งแปลภาษาจากไทยเป็นภาษาลาวทั้งหมด เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจของคนลาวและมองดูภาพรวมให้รู้สึกว่าเป็นเพจจากประเทศลาวอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นการทำการตลาดที่ดี จากนั้นจึงได้ทำสรุปรายงานการเข้าใช้เฟสบุ๊ค เพื่อให้ได้
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ