DMCR-EndanMariSp
เว็บไซต์ ระบบรับแจ้งรายงานการพบสัตว์ทะเลหายาก เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข่าวการพบเห็นจากเครือข่ายอาสาสมัคร นักดำน้ำ และชาวประมง ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน ให้ทราบถึงแนโน้มการเพิ่มลดประชากรสัตว์ทะเลหายากภายหลังการประกาศเป็นเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง สำหรับการปรับปรุงมาตรการในการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ทันสมัย ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลง่าย สไตล์การออกแบบเว็บไซต์จะใช้สีครีมเป็นสีพื้นหลัง ที่เป็นภาพชายหาก ทำให้ดูสะอาดตา โดยรวมจะเน้นไปที่ภาพของสัตว์ทะเลหายากเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นสีโทนของท้องทะเลใต้น้ำ ทำให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น ทั้งนี้ที่เลือกใช้สีโทนท้องทะเล เพื่อสื่อถึงคณะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สไตล์การออกแบบเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่ 1 เว็บไซต์จะเน้นภาพประชาสัมพันธ์การแจ้งรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากเพื่อทำให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์สามารถแจ้งการพบเห็นได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่ 2 การออกแบบจะเป็นการจัดเรียงสัตว์ทะเลหายากชนิดต่างๆ ที่ปัจจุบันได้มีการเพิ่มสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 18 ชนิด บนหน้าเว็บไซต์ ส่วนที่ 3 จะเน้นไปในทางประชาสัมพันธ์บทความข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก โดยรูปแบบจะคล้าย Blog ทั่วไป โดยรวมถูกออกแบบให้ผู้เข้าใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบทความ ที่น่าสนใจ และใช้งานได้ง่าย ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
DMCR-EndanMariSp
DMCR-EndanMariSp
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
DMCR-EndanMariSp
Computer PC Labtop Teblet