องค์การเภสัช OGP
OGP เพจที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและยาของ "องค์การเภสัชกรรม" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเชื่อถือได้ มีทีมเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาโดยให้ทาง วีเว็บพลัส เป็นผู้ดูแลในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร ทางทีม จึงได้จัดทำวิธีการเผยแพร่โดยใช้ภาพ Infographic ได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องแต่เข้าใจง่าย และจัดทำกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกลุ่มผู้ติดตามบนเฟสบุ๊กอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ยิงโฆษณา SEM,SEO จากนั้นสรุปรายงานผลการเข้าถึงผู้ใช้เฟสบุ๊ก เพื่อที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ