เว็บไซต์ โครงการ Insee PDPA
เว็บไซต์ โครงการ Insee PDPA จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงข้อมูล สไตล์การออกแบบเน้นสีขาวเป็นพื้นหลัง และมีตัวหนังสือสีแดงเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น อ่านง่าย
INSEE
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
INSEE
INSEE