ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ให้บริการการรักษาสายตาทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาสายตาที่มากประสบการณ์ บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด จึงได้ทำการออกแบบเว็บไซต์ออกมาโดยแบ่ง session ออกเป็นหลาย session เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการกับศูนย์เลสิค สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์และเข้ารับการรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการออกแบบ Dashboard ให้แสดงผลการผ่าตัดแต่ละเคสที่ผ่านมาในแต่ละประเภทของการรักษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของศูนย์เลสิคให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในเว็บไซต์ยังมีส่วนของ session content ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงตา และยังสามารถนัดแพทย์ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการของศูนย์เลสิคมากยิ่งขึ้น
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ