NEDA
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
เว็บไซต์ NEDA ให้บริการทางด้านระบบการสมัครสมาชิก ระบบประกาศรับสมัครงานและการประกาศผลจากการร่วมกันหลายองค์กร เพื่อเป็นอีกช่องทางในการทำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้ การออกแบบเว็บไซต์มีการจัดวางข้อมูลไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน ใช้สีขององค์กรเข้ามาประกอบเพื่อความสวยงามและเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW