สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เว็บไซต์ NDMI ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้ “สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้นตามประกาศ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่เน้นไปที่ภาพของสัญลักษณ์องค์กร โดยใช้สีแดงของสัญลักษณ์คนกบแดง เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW