P&M Marketing Management
เว็บไซต์ P&M Marketing Management ประกอบธุรกิจเกี่ยวผู้ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการตลาดทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการวางช่องทางการจัดจำหน่าย การออกแบบให้เว็บเป็นรูปแบบ single page เพื่อสะดวกในการเปิดใน mobile ,tablet หรือหน้าจอที่มีขนาดต่างกัน จึงสามารถนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนในหน้าเดียว เพื่อให้เว็บดูโมเดิร์น เป็นแนวทางเดียวกับ สีของโลโก้ ทางทีมฯ จึงใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักของเว็บ ให้ความรู้สึกถึงการทำงานของคนในยุดใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ ประกอบกับได้รูปภาพที่ถ่ายขึ้นมาเอง มีความแตกต่างกับเว็บอื่น
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW