PPS GROUP
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ PPS GROUP โดย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้าง การบริหารโครงการและการคุมการก่อสร้าง รูปแบบของการออกแบบเน้นไปที่ความทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม ใช้การนำเสนอเน้นที่การสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW