SEIT
เว็บไซต์ SEIT การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเว็บไซต์ CMS (Content Management System ) สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้วยเมนูที่แบ่งออกเป็นประเภทที่ชัดเจน และผู้ดูแลสามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด
SEIT
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW