SomdejTele
โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine เพื่อการรักษาพยาบาล เป็นการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบ ประสบการณ์ผู้ใช้ และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience & User Interface) ให้มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี และกำหนดแนวทางการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม นอกจากนั้นมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นงานปฏิบัติการของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นในส่วนอื่นๆ เน้นความสะดวกต่อการใช้งานในมือถือสมาร์ทโฟน และยังมีในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ นั่นก็คือ ตู้ Kiosk เพื่อเป็นช่องทางในประชาสัมพันธ์และสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานที่ต้องการศึกษาข้อมูลหรือทำการแจ้งผ่านระบบโดยไม่ต้องถึงเจ้าหน้าที่แบบ Face to face
SomdejTele
SomdejTele
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
SomdejTele
SomdejTele