TOKICO
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย การรักษาเครื่องยนต์ เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางรถยนต์ เพื่อใช้ประเมินความสามารถความแข็งแรง สไตล์การออกแบบเว็บไซต์เน้นสีแดงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น สีขาว เป็นสีพื้นหลัง ทำให้ดูสะอาดตา และสีดำเป็นตัวหนังสือเพิ่มความสะดวกในการค้นหา สามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจน
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW