TRC EID
เว็บไซต์ ศูนย์วิทศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลความรู้ที่มาจากการวิจัยโดยเฉพาะ จึงได้มีการออกแบบให้มีการจัดวางเลเอาท์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ใช้งานง่ายและมีความทันสมัย ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคทางสมองและเชื้อไวรัส Covid 19 ได้ง่าย ให้ความสะดวกและเป็นประโยนช์ต่อสาธารณะชนทั่วไป
TRC EID
ศูนย์วิทศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW