Bridgestone
Thai Bridgestone Co., Ltd.
เว็บไซต์ Bridgestone Recruitment Center พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับการสมัครงานของบริษัทในเครือทั้ง เพื่อรองรับกับตำแหน่งการจัดหางานในเครือของ Thai Bridgestone Co., Ltd. การออกแบบได้วางรูปแบบการเน้นไปที่ภาพของสัญลักษณ์องค์กร โดยใช้สีของสัญลักษณ์เป็นหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลการสมัครงานแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW