กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ Thaigreen Hotel ให้บริการทางด้านการให้ข้อมูลสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการสถานประกอบการ โรงแรม ที่พักสีเขียว และแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบเว็บไซต์เน้นการนำเสนอข้อมูลสถานประกอบการณ์ออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม ใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยาย สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW