VISION WEALTH
เว็บไซต์ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุน บน Platfrom ในสินทรัพย์ทางเลือก CFDs ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทองคำ และน้ำมัน เป็นอีกทางเลือกในการกระจายทรัพย์สินการลงทุนของนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนให้มากขึ้น โดยได้ให้ทาง วีเว็บพลัสเป็นผู้สร้างเว็บไซต์ภายใต้ชื่อว่า vision weath ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ บน platfrom ของนักลงทุน ซึ่งระบบที่เราสร้างขึ้นมาสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท หรือ โน๊ตบุ๊ค ทางเราจะสร้างสรรคทุกผลงานเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุด ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW