HAPPY BUILT
บริษัท แฮปปี้ บิวท์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างออกแบบ การตกแต่ง การวางระบบไฟฟ้า การวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซม และบำรุงระบบไฟฟ้า ดังนั้น จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้เข้า่ถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย การออกแบบปุ่มเมนูต่าง ๆ ข้อมูลด้านการบริการ จัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน เป็นเว็บไซต์หน้าเดียวที่สามารถโหลดได้อย่างรวดเร็ว รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ทั้ง Smartphone Tablet และ Notebook
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW