OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

Betagro S - Pure

เว็บไซต์ ค้นหาตำแหน่งร้านค้า ในเครือของ betagro S - pure ภายในประเทศฮ่องกง

เว็บไซต์ แสดงแผนที่ตำแหน่งร้านค้าในเครือเบทาโกร เอสเพียว 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในประเทศฮ่องกง ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า Betagro S - pure  ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือในเขตพื่นที่นั้น ๆ โดยแผนที่ที่ใช้เชื่อมเข้ากับ Google 

ซึ่งสมารถระบุตำแหน่งร้านค้าได้ เพียงแค่ใส่คำค้นหาด้วยชื่อของร้านค้า หรือเขตพื้นที่ๆ ต้องการค้นหา และประเภทของเนื้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งสมารถเช็คก่อนได้ว่า ร้านนั้น มีสิ่งที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งถ้าติ้กที่ช่องตามต้องการแล้ว ระบบจะประมวลผลออกมาตามที่ระบุไว้ พิกัดร้านค้าจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่ สามารถที่จะกดเพื่อให้ GPS นำทางไปยังร้านค้าได้