OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

DMCR TURTLE

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง ได้มีการเพิ่มประสิทธิภามาตราการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้วยการทำ Landing page ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง ซึ่งเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวที่ใช้ในการถ่ายทอดสด ณ ชายหาดบางขวัญ จ.พังงา ด้วยกล้อง CCTV จำนวน 3 กล้อง ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งเอาไว้ตามมุมต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้รอบด้าน ด้วยระยะมุมมอง 180 องศา  ทั้งหมด 3 มุม พร้อมติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการ และเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอัตราการฟักสูงต่อไป