ENGLISHTOHOME

ENGLISHTOHOME

เว็บไซต์ ENGLISHTOHOME ให้บริการทางด้าน การออกแบบได้วางรูปแบบการเน้นไปที่ภาพของสัญลักษณ์องค์กร โดยใช้สีของสัญลักษณ์เป็นหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลการสมัครงานแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล