OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

Neda E-Meeting

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E- Meeting สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.)

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting 

เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการประชุมที่ทางสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน ) สพพ.) ได้จัดขึ้น เป็นการนัดประชุมในรูปแบบของออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นระบบ E-meeting ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมประชุมได้แบบเรียลไทม์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับรู้ข่าวสาร - ข้อมูลของการประชุมได้ผ่านแอพลิเคชั่น ด้วยฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

ตัวอย่างฟีเจอร์บนแอปพลิเคชั่นระบบ E-Meeting 

- การสมัครสมาชิก (สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน E-Meeting )

- ตอบรับคำเชิญ (แจ้งเตือน คำเชิญการเข้าร่วมประชุม)

- ส่งตัวแทน (กรอกข้อมูลของตัวแทน เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง)

- ปฏิเสธคำเชิญ (กรอกข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการปฎิเสธการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง)

- ดูรายงานการประชุม (ระเบียบวาระการประชุม สามารถแนบไฟล์และดาวน์โหลดเอกสารได้ )

- ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประชุม)

- ค้นหารายการประชุม  ( กรอกวันที่ หรือ คำค้นหา ระบบจะขึ้นข้อมูลตามทีกรอก )

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

- ออกจากระบบ

และผู้สร้างการประชุมสามารถสร้างรายการการประชุมได้แบบออนไลน์บนเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์ให้งานได้อย่างง่ายได้ ตามหมวดหมู่ของแต่ละข้อมูล 

เช่น 

- กรอกรหัสเพื่อเข้าใช้งานระบบการจัดการข้อมูล

- การกำหนดสิทธิ๋ผู้ใช้งาน

- เครื่องมือ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และสถานะการแสดงผลของข้อมูล

- การบริการจัดการแดชบอร์ด รายการประชุม และรายงานการประชุม