Part Visions

บริษัท พาร์ท วิชชั่น จำกัด

เว็บไซต์ Part Visions ให้บริการทางด้านสินค้าอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้นำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Beko, Chicago Pneumatic, Donalson, Entail, Renner โดยปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจ และทำให้ผู้เข้าชมได้รู้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เน้นการนำเสนอด้วยรูปภาพมากกว่าคำบรรยาย เพื่อเว็บดูเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ในส่วนสินค้าและบริการที่มีอยู่อย่างมากมาย ได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมสินค้าให้และบริการให้อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อเข้าชมและค้นหาข้อมูลสินค้า