OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

TPA

เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานได้เช็ค และ ติดตามสถานะพัสดุ อุปกรณ์ที่จัดส่งได้ โดยรูปแบบการใช้งานจะคล้ายกับการติดตามสถานะสินค้าของแอปพลิเคชั่นทั่วไป เช่น ไปรษณีย์ไทย Shopee Lazada เป็นต้น ขั้นตอนสถานการณ์จัดส่งถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อนในการตรวจเช็คอุปกรณ์ อีกทั้งยังมีนโยบายด้านการความปลอดภัย การแสดงผลความคืบหน้า โดยสามารถคาดการณ์เวลาโดยประมาณได้ชัดเจน สไตล์การออกแบบเน้นสีขาวเป็นพื้นหลัง และนำสีเงินเข้าเพื่อให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น ใช้งานได้ง่ายขึ้น สไตล์การออกแบบเว็บไซต์ จะเน้นไปทางข้อมูลการติดตามสถานะของสินค้า การเช็ค การติดตามสถานการณ์จัดส่ง โดยจะระบุข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานเข้าถึงได้ง่าย