WEBSITE DEVELOPMENT

รับออกแบบเว็บไซต์ รับรอง SEO สวยงามโดดเด่น โหลดเร็ว แสดงผลทุกอุปกรณ์

รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แบบครบวงจร

     WEWEBPLUS เราถนัดเรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการการพัฒนาเว็บไซต์ ทีมงานผู้เชียวชาญมากกว่า 30 ชีวิต
พัฒนาผลงานระดับประเทศและผลงานของต่างประเทศมากกว่า 200 โครงการ ทำให้เรามั่นใจว่า " เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมและได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจให้แก่ธุรกิจของคุณ " 

 

Kick Off & Planning (เตรียมงานและวางแผน)

     ก่อนการออกแบบเว็บไซต์ เราจะทำการ Brainstorm หา Reference IDEA และเป้าหมายของเว็บไซต์ก่อนเพื่อให้งานของเรามีความแตกต่างและโดดเด่น
หลังจากนั้นจะมีการ Kick Off Project จ่ายงานให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานส่งให้แก่ลูกค้า 
 

Site Map & Wireframe (วางโครงสร้างเว็บไซต์) 

     โครงสร้างเว็บไซต์มีความสำคัญมากในการออกแบบ เนื่องจากการวางโครงสร้างเว็บไซต์จะเป็นการช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายในอนาคต หากมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะไม่มีปัญหาในการจัดการข้อมูล รวมไปถึงการวางโครงสร้างเว็บไซต์นั้นจะช่วยในการออกแบบโครงร่างของเว็บแต่ละหน้าว่าจะมี Feature อะไรในแต่ละหน้าเพื่อให้ง่าจต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

     

Concept & Design (ออกแบบเว็บไซต์)

     การออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม เราคำนึงถึง Ci (Corperate Identity) ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำมาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ UX/UI (User Experience & User Interface) ให้มีความสวยงาม ใช้งานง่าย ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่สวยงามแล้วเรายังออกแบบทุกเมนูในเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องกับหน้าแรก รวมไปถึงการแสดงผลในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้มีความสวยงามและใช้งานง่าย ภาพที่นำมาใช้งานงานออกแบบทางบริษัทได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้งานแล้ว ลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลในการนำภาพไปใช้ในเว็บไซต์ 

 

Development (พัฒนาเว็บไซต์)

     ทีมพัฒนาโปรแกรมเรามีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรม ระบบบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ CMS ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP7 และ ระบบฐานข้อมูล MySQL ที่เป็นภาษามาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมในเว็บไซต์ ซึ่งทีมงานสามารถพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดทางโปรแกรม 

 
UAT & Standard (การทดสอบผ่านมาตรฐานเว็บไซต์) 

      เรามีการทดสอบระบบก่อนส่งมอบงานเพื่อให้ระบบใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาเมื่อถือมือลูกค้า เรายังพัฒนาเว็บไซต์ให้ผ่านมาตรฐานต่างๆที่จำเป็นต้อการใช้งานของเว็บไซต์เช่น มาตรฐาน W3C , มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ EGA ,มาตรฐาน Google Page Speed ,มาตรฐาน WCAG เป็นต้น รวมไปถึงเรามีการทดสอบการแสดงผลที่ทุก Browser ทั้ง Chrome / Safari / Friefox / IE 

 

Training & Maintenance (อบรมและบำรุงรักษาเว็บไซต์)

     หลังจากพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วเรามีทีมงาน Customer Service ที่ดูแลลูกค้าโดยมีการอบรมสอนการใช้งานเว็บไซต์และจัดส่งเอกสารสำคัญต่างๆของเว็บไซต์เช่น เอกสาร SLA รับประกันเว็บไซต์ เอกสารส่งมอบ ตารางการบำรุงรักษา เป็นต้น ทีมงาน Customer Service จะมีประกันเว็บไซต์ให้ 1 ปี ทีมงานจะเข้าไปทดสอบระบบและวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ทุก 3 เดือน และหากเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์สามารถติดต่อเราได้ทันทีในทุกช่องทางการติดต่อในเอกสาร SLA 

 

เราให้ความสำคัญในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับลูกค้าทุกท่านเป็นพิเศษ เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้า ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจในการตลาดออนไลน์ด้านอื่นๆ เพื่อเสริมธุรกิจด้านออนไลน์ของท่าน

เรายังได้รับโอกาสให้บริการ ออกแบบเว็บไซต์ กับองค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ อีกหลายแห่งในประเทศไทยสามารถดูผลงานออกแบบเว็บไซต์ของเราได้ในเมนู Portfolio

WEWEBPLUS เรายินดีให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้าน DIGITAL ทั้งหมดโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย!! ติดต่อเรา