WEB DEVELOPMENT

บริการพัฒนาระบบเฉพาะทาง
Web Based Application

บริการพัฒนาระบบเฉพาะทาง เกี่ยวกับบริการจัดการภายในองค์กร

บริการพัฒนาระบบเฉพาะทาง เกี่ยวกับบริการจัดการภายในองค์กร เราพร้อมให้บริการออกแบบวิเคราะห์ระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ เฉพาะทางเช่น CRM , Logistic , Project Management , Report โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญและมีคุณภาพ โดยเราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าให้พัฒนาระบบเช่น Bridge Stone, SCG โรงพยาบาลรามาธิปดี,โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น